KURUMSAL

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI, HELAL VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Kalite, Çevre, İş Güvenliği, Helal ve Gıda Güvenliği ile ilgili yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine riayet etmek
Tüm çalışanları eğiterek bilinçlendirmek, gıda güvenliği kültürü oluşturarak personel bilincini sağlamak
Yönetim sistemleri şartlarına uymak, yönetim sistemlerini sürekli iyileştirmek
Çalışma ortamı ve şartlarını iş güvenliği açısından iyileştirici çalışmalar yapmak
Çevreye zarar vermeyen teknoloji ve yöntemler araştırmak, kullanmak
Doğal kaynakları mümkün olan en verimli şekilde kullanmak
Toplumsal sorumluluk bilinci ve çalışan personelin desteği ile tedarikçi ve müşterileri bilinçlendirmek sureti ile koruyucu yaklaşımı ve sürekli iyileştirmeyi ilke edinmek
Müşteri memnuniyeti ve beklentilerini değerlendirerek en üst seviyede tutmak
Sürdürülebilirlik faaliyetlerini, toplumsal, çevresel ve ekonomik boyutlar bağlamında ele almak
Hijyenik koşullarda, güvenli, doğal, helal ve sağlıklı ürünler üreterek, tüketicinin güvenini kazanmak ve kalitemizi en iyi seviyede tutmak
Duru Bulgur A.Ş. işini icra ederken, yasalarla tanımlanmış tüm süreçlere, kurallara, yönetmeliklere uygun hareket etmeyi ve iş etiği ile etik ilkelere tam uyum göstermeyi bu dokümanda ifade edildiği gibi taahhüt eder